FANDOMMityczna wyspa leżąca podobno gdzieś pośród wód Wielkiego Morza Południowego. Legendy krążące wśród południowych ludów Drikanu mówią o wielkiej wyspie, zamieszkałej przez pokojowo współistniejące rasy krasnoludów, elfów oraz ludzi.

GeografiaEdit

Mowi się, że wyspa rozdzielona jest nieprzebytymi górami na trzy części:

zachodnią, zamieszkałą przez elfów,

podludniową, zamieszkałą przez krasnoludów,

wschodnią, zamieszkałą przez ludzi.

Charakterystyczną cechą tej krainy jest wszechobecny politeizm i animizm, oraz pokojowe współistnienie trzech ras na wyodrębnionych przez przyrodę trzech równych obszarowo terenach.

Postrzeganie w HonorionieEdit

Filozofowie honoriońscy widzą w tej wyspie ucieleśnienie pragnienia pokoju na świecie i przyjaźni pomiędzy trzema inteligentnymi rasami ludzi, kransnoludów i elfów. Sama liczba trzy w honoriońskiem mistycyźmie uznawana jest za wyjątkową i zajmuje jedno ze znaczących miejsc we wróżebno-mistycznym systemie tzw boskiej matematyki. Być może właśnie dlatego występują na wyspie trzy rasy, a sama wyspa jest podzielona na trzy równe części. Mistyczna szkoła tych filozofów utrzymuje, że kształt wyspy jest idealnie okrągły, łańcuchy górskie są idealnie proste, a w samym centrum wyspy umiejscowiona jest najwyższa góra mająca kształt idealnego stożka. Ponadto wierzą oni, że to idealne miejsce jest centrum świata i dla zachowania symetrii na południe od Argentium, na wschód od niego, oraz na zachód położone są kolejne trzy kontynenty.

Można jeszcze więcej przytoczyć podań o tym mitycznym lądzie, jednak każde kolejne będzie jeszcze bardziej baśniowe.

Postrzeganie w Imeshii i HonorionieEdit

Mimo, że jest to jedynie mit, został on uznany za inkwizycję imeshyjską za szczegolnie groźny i wszelkie jego przejawy są natychmiast tłumione w zarodku. Wszelkie księgi, ktore choćby w formie bajkowej wspominały o Argentium zostały dziesiątki lat temu spalone. Ponieważ w Imeshii nie toleruje się nieludzi i panuje hasło: Jedna rasa, ludzka rasa, idea równość ras i pokojowego współistnienia ludów jest uznana za wywrotową i heretycką.

Honorion znając imeshijską drażliwość w tym temacie, rozsiewa za pośrednictwej swoich szpiegów plotki o tym, jakoby w 548r rozpoczęto zasiedlanie wyspy, że ludność tamtejsza jest przyjazdna wobec Imperium Honoriońskiego i że każda z trzech części złożyła hołd lenny władcy honoriońskiemu, a nawet w każdej z trzech części osadnicy honoriońscy wznieśli miasta zwane Tairon (stolica wyspy z pałacem namiestnika honoriońskiego w zachodniej części), Silvershore (wielki port w południowej części), oraz Bromar (miasto handlowe w najdzikszej, wschodniej części). Opowieść ta ma podkreślać potegę Imperium Honorionu i wręcz niewyobrażalne możliwości rozwoju terytorialnego imperium.

Oczywiście propaganda Imeshii nie pozostaje bierna i choć sama nie wierzy w ten mit, rozsiewa wśród ludności Honorionu plotki o tym, jakoby w 553r w bitwie pod Shilvershore, połączone siły rdzennych mieszkańców wyspy pokonały i wypędziły najeźdźców z Honorionu, a władca imperium honoriońskiego oszukuje swoich poddanych i zwyczajnie kłamie.

Ponieważ nie ma żadnego kontaktu z tą wyspą, a jedynie niejasne zapiski w dawnych kronikach honoriońskich wspominają o akcji osadniczej z VI wieku uważa się tą wyspę za mit. Jednak prestiż monarchii honoriońskiej, zachowanie twarzy wobec własnego ludu oraz możliwość siania zamętu ideologicznego na terenie Imeshii powoduje, że monarichia honoriońska podtrzymuje mit przy życiu.

Niesprawdzone pogłoski mówią, że dwór imperatorski wysyła co jakiś czas w tajemnicy ekspedycje badawcze mające zlokalizować ten mityczny ląd.

CiekawostkiEdit

Przypisy Gedeona

  • Legendarność wyspy ma swoją analogię w mitach o Atlantydzie i Indiach Zachodnich czyli Ameryce,
  • Idealność wyizoolowanego społeczeństwa ma swoją analogię w Atlantydzie Platona, Heliopolis Tommaso Campanelli, czy Utopii Thomasa Mora, oraz wielu innych filozofów,
  • Święta matematyka ma analogię w starożytnej greckiej szkole pitagorejskiej, a jej mistyczny charakter w kabale żydowskiej,
  • wysyłane ekspedycje maja swoją analogię w wyprawach wikingów odkrywających Islandię, Grenlandie i Amerykę lub w wyprawach Kolumba lub innych podróżników i odkrywców.

Przypisy Małego :