FANDOM


Canieh

Canieh w 853 roku.

Canieh leży nad morzem Spokoju. Z południa graniczy z Trou, ze wschodu z Imeshią, z północy z Anfanem, a ze wschodu z Kemockiem. Jest to państwo głównie rolnicze, jednak większość ludności mieszka w paru głównych miastach jak Djamond, Wenua, Tarosia, czy Halsind. Utrzymuje się głównie z kupiectwa dzięki swojemu położeniu geograficznego i dobrze rozwiniętej sieci dróg.

Historia

Canieh przez długi okres I imperium był graniczną prowincją Honorionu, gdzie kwitł handel z barbarzyńcami. Choć życie na rubieży mogło być niebezpieczne, to jednak przynosiło wymierne korzyści. Można powiedzieć, że caniehijczycy mają handel we krwi. W czasie wojen sukcesyjnych Canieh najechała armia Falkinii z klanu kruka i gdyby nie połaczone siły kupieckich miast, królestwie nie udałoby się odzyskać wolności. Po traktacie z Rif na pierwszego "Dożę" - króla Caniehu wybrany został Halkian I Mądry. Rody kupieckie i rycerskie chciały sprowadzić go do roli marionetki, ale ten sprytnie lawirując między frakcjami zapewnił władzę swojemu synowi i wnukowi. Dopiero Halkian III, jego wnuk okazał się zbyt słaby, aby utrzymać władzę i pod naporem kupieckich intryg upadła pierwsza dynastia królestwa. Kolejni dożowie pochodzili już z elekcji. Szlachta w tym czasie została praktycznie zmarginalizowana i zniknęła oddając pole rodom patrycjuszy - bogatych mieszczan.

W 846 roku Canieh został najechany przez Imeshię. Choć połączone siły nihilitów i sił królestwa pokonały wroga, to imeshianie przęjeli kontrolę nad szlakami na północy, oraz nad Tarosią, którż przemianowali na Campus Taros.

Język

Caniehijczycy mówią własnym dialektem honoriońskiego. Nihilici mieszkający w Caniehu, używają własnego języka.

Ubiór

Caniehczycy ubierają się bardzo kolorowo ze względu pragmatyzm - kolorowo ubranego trupa łatwiej zobaczyć… Ich ubiór jest raczej prosty, ale jednocześnie wykwintny. Nie lubią zbytnio chwalić się swoim bogactwem (a wieść gminna niesie, że są najbogatszym narodem na Znanym Kontynencie) - unikają noszenia złotych i srebrnych ozdób, aby nie zwracać na siebie uwagi.

Kultura i Społeczeństwo

Canieh to państwo, w którym rodzina odgrywa najważniejszą rolę. Źle kończą ci, którzy zadrą z jednym z rodu - równie dobrze mogliby zdenerwować cały zastęp imeshijskich templariuszy. Dlatego też mieszkańcy Caniehu rzadko miewają wrogów. Szczególnie tych na dłuższą metę. Najczęściej znikają w dziwnych okolicznościach po góra tygodniu. Służby porządkowe terenów, gdzie znajdują się obywatele Caniehu często mają problem ze znalezieniem zaginionych (choć jeśli w okolicy znajduje się rzeka zazwyczaj tam kierują swoje kroki, by wyciągnąć ciało z wielkim kamieniem przytroczonym do szyi) lub identyfikacją zmasakrowanych ciał. Tradycją narodową Caniehu są noże. Nie wiadomo do końca, jak zaczęła się ich historia, ale spotkać Caniehczyka bez noża to tak, jakby spotkać krasnoluda bez brody. Od dzieciństwa ćwiczą posługiwanie się nożem, wraz z osiągnięciem dojrzałości młody obywatel dostaje swój własny nóż z wyrytym herbem swej rodziny. Jego zgubienie oznacza wielką hańbę dla całego rodu, często nieudacznik, który zgubił swój nóż, znika w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach.

Nieformalna stolica Caniehu - Wenua - leży nad Morzem Spokoju. Państwem rządzi Doża, zwany królem Caniehu, wybierany dożywotnie spośród 120-osobowej Wielkiej Rady, do której należą przedstawiciele wszystkich znaczących się rodzin Caniehskich. Ich armia składa się głównie dobrze wyszkolonych (a jeszcze lepiej opłacanych najemników) oraz jazdy wenuańskiej, która podlega bezpośrednio rozkazom Doży (pełniącej jednocześnie funkcję sił porządkowych). Oprócz ludów kupieckich, silną pozycję w Caniehu posiadają również najemnicy, w tym osławiona kompania "Krwawe Kruki". Kompanie najemnicze najczęściej lokują swoje siedziby w Djamondzie, choć nie jest to regułą.

Caniehczycy nie przykładają wielkiej wagi do religii, gdyż przeszkadza to w interesach. Poza tym są pragmatykami, więc głównie wierzą w siłę pieniądza.