FANDOM


Hetrion to główne i jedyne bóstwo "Hetrionizmu" - monoteistycznej religii wyznawanej przez imeshian. Według jego wyznawców jest on bogiem wszechwładnym i jedynym w przeciwieństwie do bogów "fałszywych". Jego głównymi atrybutami są prawo i wojna (a ściślej strategia wojenna).

Wiara w Hetriona miała się pojawić wraz z jego zstąpieniem z niebios w połowie trzeciego wieku ery królestw. Zgodnie z wierzeniami i historiografią Imeshii, miał on założyć Państwo Zakonne, oraz spłodzić piątkę dzieci, w tym najmłodszą z nich - nieśmiertelną Arcykapłankę Ithiel.

HetrionizmEdit

Kult, który narodził się w Imeshii jest specyficzny. Jest to jeden z niewielu narodów, które odrzuciły politeizm i przeszły na inny poziom ku wierzeniom monoteistycznym. Nie nam wyrokować, czy Hetrion jest prawdziwym bogiem, jak ci w Kemocku i Honorionie, czy jedynie mrzonką jak nauczają kapłani innych bóstw.

Jeden WładcaEdit

Jak nauczają imeshianie narodzenie świata oraz Hetriona jest tajemnicą. Tajemnicą tak niezwykłą, że nie jest w stanie ogarnąć jej ludzki umysł. Wiadomo jednak, że od jego początków Hetrion przyglądał się życiu ludzi, rasie którą szczególnie umiłował. Z początku nie ingerował, ale nie mógł znieść samotności. Więc stworzył sobie pierwszych pomocników, którzy przebywali w jego pałacu. Pałac to ogromny wymiar, pełen przepięknych budowli, zamków i domów nieśmiertelnych. Ci jednak zamiast mu towarzyszyć pogrążyli się w mrok. Mocami danymi od Hetriona, pokonali go i zajęli jego pałac, zamieniając go w piekło, wymiar z którego nie można uciec. Po tym fakcie jego pierwsi towarzysze stali się demonami. Zazdroszcząc ludziom, zesłali na nich wszelkie plagi i stworzyli ich przeciwieństwo - nieludzi. Brakowało jednak między nimi zgody i z tego powodu nieludzie przyjmowali nieraz najdziwniejszą postać. Hetrion jednak nie zginął, a powrócił zdobywając sam środek pałacu – Wewnętrzny Krąg i od tego czasu prowadzi nieustanne wojny z demonami i ich hordami.

Dzieci HetrionaEdit

Wojna w między Niebem, a piekłem zostałaby niezauważona, gdyby nie interwencja Hetriona w krainie śmiertelników. Hetrion nie chciał narzucać ludziom swojej władzy, ale dać im drogę, którą mogliby podążać. Zstąpił więc na nasz świat i zainicjował wydarzenia znane jako początek Zakonu. W krainie śmiertelników wziął za żonę Rianę, która powiła mu naraz piątkę dzieci. Piękna Ithiel, mądry Hidren, porywczy Infos, pracowita Theana i delikatna Sphiria pomogli ojcu w tym zadaniu. Dodatkowo Hetriona wspomogły w tym Niebieskie smoki pod wodzą Glothana, które jako jedyne z nieludzi uwierzyły w jedynego boga. Po stworzeniu Zakonu Hetrion wrócił z czwórką swoich dzieci do niebiańskiego pałacu, a Ithiel została Arcykapłanką, pod którym to imieniem znamy ją do dziś dnia. Hidren objął w władanie domenę wody i umysłu, Infos wiary i ognia, Theana ziemi i pracy, a Sphiria Wiatru i świata astralnego wraz z opieką nad pałacem.

Królestwo DemonówEdit

Demony zajmują większość Niebiańskich pałaców i siedzib nieśmiertelnych, zwanych wspólnie Piekłem. Wśród nich góruje Arkian, stworzony przez Hetriona do panowania nad żywiołem ognia stał się mrocznym panem. Pod nim stoi siedmiu. Nie uznają oni imion nadanych im przez Hetriona, gdyż uważają je za zniewagę własnej wolności. Każdy z nich upodobał sobie jedną domenę magii (umysł, żywioły, nekromancja, przyzywanie, alchemia, iluzja, przemiany). Jak wierzą Imeshici, za każdym razem gdy mag rzuca czar oddaje nieświadomie jednemu z siedmiu część swojej duszy w zamian za moc, którą uzyskuje. Dlatego według Hetrionistów magowie to zdradzieckie, niehonorowe istoty, ponieważ ich dusze w większości są już własnością demonów. Poniżej siedmiu stoją fałszywi bogowie. Według wyznawców i Kapłanów, to wszyscy spotkani bogowie wszelkich panteonów krainach. W przeciwieństwie do Siedmiu i Arkana nie są w stanie podjąć walki z hufcami Hetriona, dlatego wzmacniają swoje moce energią dusz tych naiwnych, którzy w nich wierzą. Ta energia działa na nich jednak uzależniająco. Jeśli Hetrionistom uda się zniszczyć w Świecie Śmiertelnych kult takiego demona, wtedy on traci swoją duszę i przestaje istnieć. Poniżej fałszywych bogów są pomniejsze demony i diabły stanowiące demoniczną armię – mięso armatnie Arkana w walce z Hetrionem. Arkan i Siedmiu rządzą swoim wymiarem twardą ręką nie pozwalając na bunt czy choćby niezgodę w swoich szeregach.

Armia HetrionaEdit

Po stronie Hetriona pozostało niewielu żołnierzy. Nazwano ich Atanisami – Wiernymi. Hetrion wyposażył ich w magiczne skrzydła i moce przewyższające znacznie możliwości śmiertelników. Atanisi prowadzą do boju armie Hetriona złożone z umarłych wiernych. Co pewien czas gdy jakiś wielki wódz, wojownik lub bohater pojawi się w pałacu Hetriona, ma zaszczyt zostać jednym z nich.

Życie po ŚmierciEdit

Jeżeli ktoś postępuje zgodnie z nauką Hetriona, prędzej czy później trafi do Niebiańskiego Pałacu, gdzie będzie miał zaszczyt walczyć przez całą wieczność u boku Hetriona. Kto jednak nie przestrzega tych praw lub odmawia stania się wyznawcą jedynego boga, po śmierci reinkarnuje się w nieludzkim ciele. W zależności od kary, może to być nawet 1000 wcieleń. Jako, że dusza nie jest obarczona pojęciem czasu, człowiek który umarł, może odrodzić się w momencie swoich narodzin jako coś innego, bądź jeszcze wcześniej, bądź później. Po tym czasie znów odradza się jako człowiek i ma szansę jeszcze raz dokonać wyboru. Można też przerwać swoją karę, jeśli pomoże się Zakonowi (jak choćby Czarne Strzały, elficcy szpiedzy Zakonu).

JihadEdit

Czym jest Jihad? To święta wojna. Nastąpi ona pod koniec czasu, jak oznajmił pod koniec swojego pobytu na Ziemi Hetrion. Będzie to wojna, podczas której wszyscy wrogowie Zakonu i wyznawców Hetriona staną przeciwko Arcykapłance. Krasnolud z Elfem, Mag z Demonem i Człowiek z Orkiem. Wtedy też do pomocy Imeshii zstąpią wszyscy synowie i córy Hetriona, jego Atanisy i niezliczone zastępy zmartwychwstałych Zakonników. Hetrion nigdy jednak nie wyjawił jaki będzie koniec Jihadu, co kapłani interpretują jako zachętę dla Imeshii. Jej bóg dał jej wybór. Przygotować się lub nie na chwalebny koniec i zwyciężyć mimo przeciwności losu. Głupcem jest jednak ten, który uważa, że Imeshici boją się Jihadu. Oczekują na niego jako ostatniej strony opowieści. Typowa modlitwa przed bitwą mówi:

Niech ta bitwa będzie początkiem Jihadu!

Niech dzisiejszy dzień sprowadzi nas do niego!

I niech nasi wrogowie skończą wśród Demonów!