FANDOM


Godlohonorionu

Godło II Imperium Honorionu.

Honorion2

Podział administracyjny II Imperium.

Honorion, znany także jako "II Imperium Honorionu", "Imperium ludzi " lub też "Imperium południa". Honorion to starożytne Imperium założone przez ludzi ok. 2000 lat przed wydarzeniami LARP "Zardzewiały Topór". Wtedy to, też powstało "I Imperium", pod którego panowaniem żyli niemal wszyscy przedstawiciele tej rasy w Drikanie (nie licząc Barbarzyńców i mieszkańców Shing-Tong). 845 lat temu Imperium rozpadło się. Jego południowa część pozostała pod kontrolą nowego "II Imperium", które próbuje odbudować swoją chwałę.

Największym wrogiem Honorionu jest Imeshia, z którą Imperium toczy ponad dwustuletnią wojnę w Spalonych Ziemiach . Poza Imeshią na północy Honorion graniczy przez rzekę Tespię z Trou. Na wschodzie zaś z kalifatem Oryksu. Na południu władza Imperium kończy się na gęstym lesie Zakarionu.

Ziemie Honorionu

W skład Honorionu wchodzą:

Domy Honoriońskie

Główny artykuł Domy honoriońskie

Domy honoriońskie lub wysokie rody to kilkadziesiąt najważniejszych rodzin, które mają prawo do utrzymywania własnych armii oraz przysyłania posłów na dwór imperialny w Sard. To zaś daje im realny wpływ na politykę w Imperium.

Ataini

Nauczony doświadczeniami swojego ojca i dziadka, twórca II Imperium, Sard V Wielki wszystkie najwyższe urzędy na dworze obsadził elfami. Honoriońskie elfy znane są pod nazwą Atainów (czyt. Ata - I - nów). Ataini służą również Imperium jako szpiedzy, posłańcy i posłowie, docierając wszędzie tam, gdzie nie mogą ludzcy wysłannicy. Pozwala to również "wiecznym królom" na szpiegowanie własnych wasali, bez ich wiedzy.

Wieczny Król

Wieczny król to tytuł jaki przyjmuje każdy władca II Imperium po wstąpieniu na tron. Oficjalnie brzmi on "Wieczny Król Ludzi, krew Djenny, pan złotego tronu, władca Sard, opiekun południa i północy".

Wynika to z:

 • Przydomek "wieczny" odnosi się do Agariusa I, który panował cały wiek, umierając w wieku 117 lat.
 • Król ludzi to tytuł wprowadzony za panowania Agariusa I. Wówczas to w Drikanie jedynie Wajanderowie i Tamadornowie nie żyli pod władzą I Imperium.
 • Złoty tron został zrabowany przez barbarzyńców co doprowadziło do wojen sukcesyjnych i rozpadu I Imperium - tytuł "pana złotego tronu" był wprowadzony na początku panowania Agariusa II.
 • "krew Djenny" to tytuł wprowadzony po wojnach sukcesyjnych, aby zaznaczyć wyższość "wiecznego króla" nad kultem Djenny i Nasturii i przypominać arcykapłanom z Rif i Sard o tym, że panowie Imperium nie będą przyjmować rozkazów od kleru.
 • "Opiekun południa i północy" również został wprowadzony po wojnach sukcesyjnych. Wieczni królowie korzystają z niego jako usprawiedliwienia, gdy wtrącają się w sprawy północnych królestw.

Obecnie Honorionem rządzi Findre II Taktyk, urodzony w 828 roku. Objął on władzę w 846, po tym jak jego ojciec zmarł na grypę dragańską.

Dwór imperialny

Dwór imperialny znajdujący się w mieście Sard zajmuje się kształtowaniem prawa i polityki zewnętrznej Imperium. Tutaj mianowani są namiestnicy prowincji, uchwalane są nowe prawa i podatki. Tylko członkowie dworu mają prawo odzywać się do Wiecznego Króla bez uprzedniego pozwolenia.

Na dworze można wyodrębnić kilka stronnictw. Najbliżej Wiecznego króla znajdują się Ataini, będący jego uszami i oczami w Imperium. Zaraz za nimi są Błękitni Stratedzy - sekta hetriońska, która na początku istnienia państwa zakonnego została przez arcykapłankę nazwana herezją. Oni układają plany wojenne Imperium. Następnie za nimi jest niezliczona rzesza domów z dwoma najważniejszymi na czele: Guardi i Irasi, choć w ostatnim czasie wzrosło znaczenie domu Ardont. Wieczny król zmuszony jest lawirować między poszczególnymi stronnictwami i zachowywać równowagę sił nie tylko w całym imperium, ale także na szczeblu lokalnym - w prowincjach.

Królewscy Namiestnicy

II Imperium z powodu swojej wielkości jest zarządzane przez namiestników. Każdy namiestnik jest zarówno władcą militarnym jak i cywilnym, na podlegających mu ziemiach. Chociaż większość honoriońskich żołnierzy słucha rozkazów swoich domów, to zazwyczaj ich dowódcy słuchają rozkazów namiestnika (zdarzały się sytuację, kiedy dowódcy działając dla korzyści własnych lub swojego domu, łamali rozkazy namiestnika). Władza namiestnika i sposób jego wybierania są różne w zależności od prowincji.

 • W Aladionie rządzi następca tronu. Oprócz tytułu namiestnika dzierży on również tytuł genarała wojsk wschodnich i admirała floty południowej.
 • W miastach Dragai, Wieczny Król mianuje na gubernatora arcykapłana z miasta Mekhesh (będącego jednocześnie głową domu Gedhesh)
 • W Akesninie manuje głowę domu Irasi.
 • W Kathen Południowym mianuje głowę domu Guardi. Namiestnik dzierży również tytuł Generała Wojsk Północy.
 • W Driadonie władza namiestnika jest niemal symboliczna.
 • W Zakarionie, władza namiestnika również jest symboliczna i kończy się na granicy z puszczą.
 • W Lytionie namiestnik posiada tytuł Admirała Floty Zachodu.
 • Na Pomorzu Spokoju, Admirała Floty Północy.

Wyznania w Imperium

Imperium jest wielkim i wieloetnicznym tworem i istnieje w nim wiele kultów, które mogą nie opuszczać nawet jednej doliny. Jest jednak kilka kultów, które swoim zasięgiem obejmują całe Imperium. Są to:

 • Djenna i Nasturi - Imperialny kult bogiń różni się od innych części Drikanu. Djenna uważana jest za "opiekunkę Imperium", a Nasturii za "opiekunkę natury i świata duchowego". Boginie posiadają wspólne świątynie, ale oddzielne ołtarze, nabożeństwa i święta. Uroczystości ku czci bogiń odprawiane są o różnych porach, a święta nigdy się na siebie nie nakładają. Kapłani dbają o równowagę między dwoma boginiami, aby nie zakłócać równowagi między światem ludzi i duchów.
 • Błękitni stratedzy - Sekta hetriońska, uważana w Imeshii za herezję. Błękitni Stratedzy całe życie spędzają na poznawaniu sztuki prowadzenia wojny. Kult popularny wśród wojskowych.
 • Kozza - honorioński odłam wiary w proroka, uważający kalifów Quadam, za uzurpatorów, którzy wypaczają nauki zawarte w świętej księdze.

Język

Język honorioński rozpowszechniony jest w całym Drikanie i poza Tamadornem i Zakarionem jest używany powszechnie w wielu dialektach, jako "wspólna mowa".

Ciekawostki

 • Mały stworzył Honorion jako przeciwwagę dla Imeshii.
 • Nazwa Honorion pochodzi od słowa honor. Chodzi o wywarcie wrażenia, że ma się do czynienia z tą "dobrą stroną" świata "Kronik Drikanu". Nic bardziej mylnego.
 • W świecie gry nazwa Honorion pochodzi od elfich słów "Hono Ries" (elfi: "Przyjaciele elfów"). Później od nazwy Honorionu powstało słowo "honor", najpierw jako skrót, a dopiero później jako synonim kodeksu etycznego.
 • W przeciwieństwie do Imeshii, Honorion nigdy nie był reprezentowany "zbrojnie" na LARP "Kroniki Drikanu". Pojawiali się jednak agenci II Imperium lub domów honoriońskich.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.