FANDOM


Imeshia imperium

Podział administracyjny Imperium imeshijskiego w roku 853.

DSCF0020

Imeshianie maszerują do walki. "Bitwa o Navarash", 846 rok (Bitwa 17.04.2004).

Państwo Zakonne Hetriona w Imeshii, nazywane jest również "Imperium imeshijskim", "Imperium północy", "Imperium Hetriona" lub po prostu "Imeshią". Obejmuje swoim zasięgiem cały północny zachód Drikanu, granicząc do północy z Anfanem (przez rzekę Anfanę), Caniehem (częsiowo przez rzekę Talbasinę), od wschodu z Trou (częściowo przez rzekę Tespię) i od południa z Honorionem (poprzez region nazywany Spalonymi Ziemiami.

Historia

Pierwsi ludzcy osadnicy pojawili się w Imeshii na początku tworzenia się Imperium Honoriońskiego. Dostali się oni tam morzem, gdyż dostępu do półwyspu blokował potężny las Sindhirioński. Gdy rozpadło się Pierwsze Imperium Honorionu i zaczęły się wojny domowe, Imeshia nadal znajdowała się w izolacji, niewiele mając z tymi wojnami wspólnego. Po zakończeniu wojen tron nowo powstałego królestwa Imeshii zajął lokalny arystokrata i posiadacz ziemski Ordus I imeshijski(pierwszy król nie powiązany z Honorionem). Dynastia Ordusa rządziła trzy i pół wieku, aż do wydarzeń znanych jako powstanie Zakonu.

Wtedy to pojawił się Hetrion, boska istota, która stojąc na czele armii swoich wiernych wyznawców podbiła Imeshię. Hetrion odchodząc zostawił tworzenie struktur zakonnych swojej córce- znanej do dziś jako Arcykapłanka. Pod jej rządami zakon rósł w siłę i postanowił poszerzyć swoje granice, podbicie okolicznych ludów było tylko kwestią czasu. Pierwszym poważnym przeciwnikiem jaki napotkał Zakon była armia Elfów sprzymierzona z Barbarzyńcami( ten właśnie sojusz był przyczyną rozpadu Pierwszego Imperium Honorionu). Armia ta broniła się zaciekle w gęstych lasach Sindhirionu. Po wielu zaciekłych bitwach ostatecznie zakon wygrał, zostawiając za sobą spalony las Sindhirioński. Wkrótce jeńcy stali się niewolnikami na polach uprawnych w miejscu gdzie kiedyś stał ich wielki las.

Armia zakonu ruszyła dalej- do krainy Zytionu, dzięki pospolitemu ruszeniu, armia Zytionu zyskała bardzo dobrze wyszkoloną jazdę pochodzącą z krainy szmaragdowych łąk. U podnóża góry Daernoff rozegrała się wielka bitwa, zakon poniósł druzgocącą klęskę. Wtedy to Arcykapłanka postanowiła opuścić pałac i osobiście udała się do Daernoff prowadząc armię na drugą bitwę pod Daernoff. Przywódca Zytionu Garth poniósł klęskę i z resztą niedobitków uciekł przez góry do Honorionu. Zition upadł i został włączony jako kolejna prowincja do państwa zakonnego Imeshii. Wkrótce armia zakonu podbiła Lytion - królestwo statków i żagli, a także Kathen - państwo pól i upraw. Stosunkowo szybko upadł również Lnir - ostoja paladynów z zakonu trzech żywiołów.

Niedawno armia zakonu podbiła królestwo Navarash, które stało się pewnego rodzaju symbolem. Małe królestwo sąsiadujące z Imeshią stało się niespodziewaną ofiarą agresywnego państwa zakonnego. Decydującym momentem była walka na polach pod stolicą Navarash - Kajvadiny - gdzie mieszkańcy odnieśli straszliwą klęskę w walce z oddziałami wojsk Imeshii. Choć walczyli odważnie, wielu z nich zginęło, wielu też trafiło do niewoli. Navarash zostało przyłączone do Imeshii i otrzymało status prowincji.

Inaczej sprawa miała się z Caniehem, gdzie połączone siły rycerstwa, mieszczan i nihilitów powstrzymały w końcu najazd Zakonu. Ten okupuje nadal północny trakt w królestwie prowadzący z Navarsh do enklaw zakonu w Kemock.

Porządek imeshyjski

Imeshia podzielona jest na osiem prowincji. Każdą z nich przewodzi kardynał, mianowany osobiście przez arcykapłankę rezydującą w mieście Klird w Imeshii nad rzeką Castią. Zgodnie ze zwyczajem kardynałem prowincji zostaje oficer, weteran legionu pochodzący z ludu danej prowincji, aby uniemożliwić trybunom/paladynom na objęcie większości w Konklawe (ci z kolei stanowią większość kadry oficerskiej w Legionach). Kardynał rządzi prowincją przy pomocy trybunów, zarządzającymi poszczególnymi świątyniami Hetriona - nazywanymi "Katedrami". Każda katedra oprócz sprawowania obrządków religijnych, jest potężnym archiwum, urzędem i sądem (Hetrion jest bogiem prawa). Niektóre miasta posiadają nawet po kilka katedr, które odpowiadają za poszczególne dzielnice.

Do Imeshii należą:

Konklawe

Arcykapłanka sprawuje swoją władzę poprzez Konklawe - zgromadzenie ośmiu kardynałów z prowincji, dziesięciu z legionów, pięciu z innych wpływowych organizacji i dziesięciu z potomków najwierniejszych wyznawców. Razem Konklawe liczy 33 osoby. Konklawe spotyka się dwa razy rocznie, choć część kardynałów sprawującyh dowództwo nad legionami frontowymi, praktycznie nigdy w nim nie uczestniczy.

Frakcje polityczne

Konklawe to główne miejsce starć między dwoma wpływowymi frakcjami - "weteranami" i "paladynami". Ci pierwsi są reprezentowani przez kardynałów prowincji i zwyczajowo walczą przeciwko wszelkim przejawom "dziedziczności" urzędniczej w Imeshii. Ci drudzy to potomkowie trybunów i paladynów zainteresowani utrzymaniem wiodącej pozycji swojej kasty w Imeshii. Trzecią frakcją są "apostołowie" - frakcja potomków najwierniejszych gwardzistów samego Hetriona z czasów gdy imperium powstawało. Są oni najbardziej zainteresowani utrzymaniem równowagi oraz ciągłu polityką podbojów. Sprawy wewnętrzne interesują ich tylko wtedy, gdy jedna z innych frakcji zdobędzie zbyt dużą władzę. Pozostali kardynałowie to zazwyczaj przedstawiciele kompanii handlowych zainteresowanych ekspansją własnych przedsięwzięć na kraje sąsiadujące z państwem zakonnym.

Katedry, Trybuni i Paladyni

Prowincje podzielone są na gminy, każda z jedną lub kilkoma (w przypadku miast) katedrami. Na czele katedry stoi Trybun. Trybuni są zarówno sędziami, jak i kapłanami Hetriona i "władcami" swoich domen. W miastach, gdzie znajduje się po kilka katedr, jedna z nich wyniesiona jest do rangi "bazyliki" - głównej katedry miejskiej.

Trybuni i Paladyni

Trybunem może zostać, albo syn poprzedniego Trybuna, albo jeśli ten nie pozostawi potomka, mianowany przez kardynała weteran z legionu. Pozostali synowie Trybuna otrzymują prawo zostania paladynami (kawalerzystami w imeshijskich legionach - tytył paladyna imeshijskiego również jest dziedziczny) lub faktycznego zaciągnięcia się do legionu i zostania oficerem w stopniu inkwizytora.

Feudalizm imeshyjski

Choć Imeshia nie jest królestwem w pełnym znaczeniu tego słowa, to istnienie silnej kasty trybunów/paladynów i dziedziczność tych urzędów jest związana z chęcią włączenia w struktury imperium szlachty z podbijanych krajów. W ten sposób państwo zakonne z łatwością asymiluje elity podbijanych regionów, zapewniając sobie, że w razie powstań nie będzie trzeba stawać do walki przeciwko dobrze uzbrojonemu i wyszkolonemu wrogowi. To sprawia, że w Imeshii panują w pewnym stopniu porządki feudalne.

Milicja imeshyjska

Trybuni często organizują własne siły zbrojne - milicję imeshyjską strzegącą porządku i prawa wewnątrz Imperium. Milicja posiada zazwyczaj uzbrojenie podobne do legionów, choć w miastach takich jak Ytern, przypomina ona czasem bardziej kompanię najemników niż kohorty templariuszy. Milicją na obszarze wiejskim dowodzi szeryf. Na obszarze miejskim dowodzi komendant, podlegający pod główną katedrę miejską.

Nieludzie w Imeshii

Nie ludzie według doktryny Hetriona są nieczyści i należy ich się wystrzegać. Jedynym większym skupiskiem elfów w Imeshii jest Sindhirion, gdzie elfy zmuszane są do niewolniczej pracy. Ich twarze pokrywane są inskrypcjami posłuszeństwa. Są oni również indoktrynowani od urodzenia po śmierć do fanatycznej służby Hetrionowi.

Nieludzie spotykani w imperium są zazwyczaj niewolnikami służącymi trybunów, paladynów i wojskowych.

Legiony imeshijskie

Legion, czyli od trzech do dziesięciu tysięcy żołnierzy imeshijskich, nazywanych templariuszami. Templariusze walczą zoragnizowani w kohorty (podczas większych bitew) lub w linie (gdy wyruszają na patrol lub walczą w małej potyczce). Imeshia posiada dziesięć legionów. Każdy z nich jest dowodzony przez kardynała. Kohorty dowodzone są przez inkwizytorów, któych zastępcami są chorążowie. Podoficerowie w armii imeshijskiej posiadają miano kaprali i sierżantów.

Większa część kadry oficerskiej rekrutuje się spośród paladynów, którzy mają prawo do przyjęcia rangi inkwizytora, gdy wstępują w szeregi legionu. Także spośród nich wywodzi się zazwyczaj kardynał legionu, posiadający prawo głosu na Konklawe.

Inną drogę przechodzą przedstawiciele ludu. Po wstąpieniu do legionu, przechodzą roczne szkolenie w X-ym legionie, po czym przydzielani są do legionu frontowego na pierwsze pięć lat służby. Po tym okresie mogą przejść w stan spoczynku lub kontynuować karierę. Zazwyczaj podczas drugiego i trzeciego kontraktu awansują na kaprala, później sierżanta i na końcu na chorążego. Nielicznym udaje się dotrzeć do rangi inkwizytora, a kardynał legionu wywodzący się z ludu nie był mianowany od niemal półtora wieku. Zazwyczaj inkwizytor wywodzący się z ludu może liczyć na urząd trybuna (jeśli zwolni się miejsce lub do Imeshii zostanie przyłączony kolejny teren) lub nawet kardynała prowincji.

Lista legionów obejmuje:

 • I-szy: Pretorianie - stacjonują na półwyspie imeshijskim, stanowią gwardię honorową arcykapłanki
 • II-gi: Bitewny - od dwóch wieków w Spalonych Ziemiach.
 • III-ci: Bitewny - od dwóch wieków w Spalonych Ziemiach.
 • IV-ty: Bitewny - od dwóch wieków w Spalonych Ziemiach.
 • V-ty: Hybri - legion trenujący półelfy i elfy do walki po stronie Zakonu.Nigdy nie działa sam, ale "wypożycza" oddziały innym legionom; stacjonuje w Sindhirionie.
 • VI-ty: Morski - flota wojenna zakonu, podzielona na 10 kohort, z czego trzy stacjonują na północy, a siedem w Lytionie, w rejonie morza bitew.
 • VII-my: Bitewny - od stu lat w Spalonych Ziemiach.
 • VIII: Leśny - pilnuje porządku w Navarsh i obsadza enklawy Zakonu w Canieh i Kemocku.
 • IX: Anfański - pilnuje granicy z Anfanem. Raz na jakiś czas udaje tam się z wyprawą wojenną.
 • X: Wewnętrzny - Obsadza forty wewnątrz imperium, szkoli żołnierzy, tłumi powstania.

Inne organizacje w Imeshii

Oprócz legionów w imperium imeshyjskim działa wiele innych organizacji. Część jest powiązana z samym zakonem, część działa jakoby poza jego sferą zainteresowań, a część mu się sprzeciwia.

Poczta imeshyjska

Główny artykuł Wysłanniczki Arcykapłanki

Inaczej nazywana wysłannikami arcykapłanki. Jest to całkowicie kobieca, paramilitarna organizacja podlegająca bezpośrednio pod Konklawe. Imeshyjska poczta zjawia się zawsze tam gdzie Zakon ma szczególnie ważne interesy, pilnując doręczania i wypełniania rozkazów poza normalnym łańcuchem dowodzenia.

Imeshyjska kompania handlowa

Główny artykuł Imeshyjska kompania handlowa

Rezydująca w Ytern w Imeshii, potężna frakcja kupiecka, która zmonopolizowała handel morski i lądowy w północnej części imperium. Obecnie agresywnie wchodzi na tereny Lytionu, próbując przejąć drogi handlowe do Shing-Tong.

Lytiońska kompania handlowa

Główny artykuł Lytiońska kompania handlowa

Z siedzibą w Sitrze w Lytionie, potężna frakcja handlowa zajmująca się handlem między Imeshią, a Shing-Tong. Istnieją plotki, które mówią, że kompania zajmuje się przemytem towarów z i do Lytionu Południowego.

Prewentorzy

Główny artykuł Prewentorzy

Organizacja działąjąca na terenach Navarashu. Prewentorzy działają w małych drużynach. Ich głównym zadaniem jest wyszukiwać na terenach lasów pokrywających prowincję, partyzantów navarashyjskich i dzikie elfy.

Czarny Smok

Główny arytkuł Czarny Smok

Istniejąca tylko w plotkach potężna organizacja przestępcza wywodząca sie z odłamu imeshyjskiej wiary. Nikt nie jest w stanie potwierdzić jej istnienia, a sfera jej działań jest jeszcze bardziej zagadkowa.

Gildia magów

Główny artykuł Magowie w Imeshii

Bardzo hermetyczna organizacja, w imperium które zakazuje praktykowania sztuk magicznych. Magowie muszą pilnować się na każdym kroku, aby się nie zdemaskować.

Misjonarze

Główny artykuł Misjonarze Hetriona

Działają zwykle poza Imeshią. Ubierają się w kosztowne i bogato zdobione szaty. Towarzyszą im również zawsze małe oddziały templariuszy, chroniących misjonarzy. Misjonarze najczęściej działają na terenach wiejskich, gdzie ich bogactwo zachwyca i onieśmiela lokalną ludność. Przychodzą i nuaczają o sprawiedliwym świecie Hetriona. Nawracają lokalną społeczność i przygotowują grunt pod przyszłe powstanie, ucząc wieśniaków sztuki wojennej.

Hetrion

Zobacz także Hetrion.

Imeshianie wyznają tylko jeden kult - wierzą w boga wojny i prawa Hetriona. Każda inna wiara w Imeshii jest karana śmiercią.

Języki w Państwie Zakonnym

Najczęsciej używanym językiem w Państwie Zakonnym jest język honorioński, nazywany tutaj najczęściej "wspólnym" lub "południowym". W zależności od prowincji w użyciu są różne dialekty tego języka.

Język Imeshium

Zakon na własne potrzeby stworzył własny język zwany "Imeshium". W zależności od celu w jakim jest używany, dzieli się on na wiele różnych dialektów. "Bellum", to dialekt komend wojskowych, składający się z krótkich słów mających na celu jasne i szybkie przekazywanie rozkazów. Niemal niezmienny od siedmiu wieków "Sacrum" to język liturgiczny, używany podczas najważniejszych świąt Hetrionizmu. "Lex" to język prawa, w którym każde słowo ma tylko jedno znaczenie. Ma on utrudniać swobodną interpretację kodeksów i nakazów. "Regium" to dialekt urzędowy i dyplomatyczny, najbardziej ulubiony przez szpiegów, a przez to niedostępny dla niższych warstw imeshyjskiego społeczeństwa.

Inne języki niehonoriońskie

W Lytionie w użyciu pozostaje stary język sitrański, a w Navarash potomkowie barbarzyńców nadal używają tamadorńskiego.

Mithrilowy szlak

Imeshianie założyli sieć fortów i enklaw w północnym Canieh i zachodnim Kemocku. Posłużyły im one do stworzenia szlaku handlowego, którym z kemockich kopalni do samego Klird transportowany jest mithril. Wiele plotek krąży o tym do czego ten magiczny metal potrzebny jest Arcykapłance. Mimo, że transportowane są jego ogromne ilości i trwa to od 846 roku, to mithril nie jest używany przez imeshian. Żaden legion nie otrzymał mithrilowych mieczy, tarcz lub zbroi. Metal po prostu znika w Imeshii.

Ciekawostki

 • W oryginalnym opisie Kemocku z roku 2003, Imeshia nosiła nazwę "Italia".
 • Imeshia to mix cesarstwa zachodnio-rzymskiego i krzyżackiego państwa zakonnego.
 • Normalnie w świecie ZT słowo "Palladyni" piszemy przez dwa "L". Aby odróżnić imeshyjskich paladynów od Palladynów - frakcji, która kiedyś istniała na LARP, imesyjskich "Paladynów" piszemy przez jedno "L".
 • Imeshia przez większość historii ZT stanowiła główną frakcję "złych".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.