FANDOM


Imeshyjska kompania handlowa

Obszar działania

Północna Imeshia

Status

Gildia kupiecka

Przywódca

Kardynał Brohemius Debarto

Siedziba

Ytern (Imeshia)

Rezydująca w Ytern w Imeshii, potężna frakcja kupiecka, która zmonopolizowała handel morski i lądowy w północnej części imperium. Obecnie agresywnie wchodzi na tereny Lytionu, próbując przejąć drogi handlowe do Shing-Tong.

PowstanieEdit

Gdy Ordus I Imeshyjski zajął Ytern podczas wojen sukcesyjnych, nie spodziewał się, że mieszkańcy mogą stawić większy opór. Swoją pychę przypłacił ciężkimi stratami i aby odsunąć w niebyt zagrożenie rebelią miejską, nadał prawo do stworzenia Imeshyjskiej kompanii kupieckiej.

Kompania ta aktywnie działąła na północy, przejmując tamtejsze szlaki handlowe. Dzięki położeniu na południowym brzegu półwyspu imeshyjskiego, miasto okazało się bezpiecznym schronieniem przed rajdami barbarzyńskich statków pływających po północnych morzach.

Nawet zakon nie był w stanie podporządkować kompanii swoim celom, a liczne próby kończyły się tylko powstaniami. Yternczycy znani są z tego, że wszystko robią po swojemu, nawet wyznawanie Hetriona.

OrganizacjaEdit

Kompania posiada swoje przedstawicielstwa w miastach portowych północnej Imeshii, a także w całym Zitionie, Navarash oraz w Canieh i Trou. Każda siedziba posiada własne magazyny, w których za opłatą kupcy mogą pozostawić swój towar lub złoto. Kompania skupuje również i sprzedaje towar z magazynu jeśli kupcy są chętni do "pozbycia się ciężaru". Poszczególne placówki działają niezależnie od siebie, ale utrzymują kontakty, aby móc organizować karawany z najbardziej potrzebnymi towarami.

Lokalni przywódcy kompanii dbają o interesy zrzeszonych kupców "rezerwując" dla nich najlepsze nabrzeża, statki, najemników, tragarzy, a nawet miejsca w tawernach. Częste są praktyki mające na celu przejęcie siłą lub przekupstwem kontaktów konkurencji lub niezrzeszonych kupców. W niektórych miastach na północy Imeshii istnieje wręcz monopol kompanii i żaden kupiec spoza jej szeregów nie może tam prowadzić działalności.

Obecnym przywódcą jest kardynał Brohemius Debarto, trzeci z kolei przywódca kompanii, który uzyskał miejsce w kardynalskim konklawe.