FANDOM


Kathen

Kathen w roku 853.

Kathen stanowi część państwa zakonnego i jego południową rubież. Od północy graniczy z Zitionem i Lnir. Od wschodu przez rzekę Tespię z Trou, a od zachodu przez góry Rabsos z Lytionem.

Historia

Kathen to kraj pól i łąk. To właśnie tutaj na równinach przed miastem Draxia starły się dwie wielkie armie starożytności: armia rodzącego się I Imperium pod wodzą bliźniaczych księżniczek i elfiego księcia Kathena z armią hordy "czerwonej ręki". Zwycięstwo raz na zawsze zagwarantowało ludzom dominację w Drikanie. Kathen zostało oderwane od Honorionu w czasie wojen sukcesyjnych przez jednego z synów Astadiego, Kathena I. Jego królestwo obejmowało tereny dzisiejszej prowincji, Spalone Ziemie i Kathen Południowy. Około dwóch wieków temu, do królestwa wkroczyła armia zakonu. Królestwo upadło, a Honorion zajął jego południową część. Od tego czasu przez niemal dwa wieki trwa wojna podjazdowa między dwoma potęgami.

Język

W Kathen używana jest lokalna odmiana honoriońskiego, a w miastach garnizonowych używany jest dialekt imeshyjski z silnymi wpływami "Bellum Imeshium" - językiem bitewnym legionów.

Ubiór

Katheńczycy noszą stroje pospolite dla chłopstwa i mieszczaństwa oraz naszyjniki z okręgami (okręg to lokalny znak wiary hetriońskiej).

Templariusze po służbie ubierają się w tuniki pod kolor sztandaru swojego legionu.

Kultura i Społeczeństwo

Kathen to kraj rolniczy, usiany małymi wioskami, z których niemal każda ma własną katedrę i trybuna. Katheńczycy to lud niezwykle muzykalny, lubiący wszelkij maści trubadurów i bardów, a w szczególności ich ballady i opowieści. Najsłynniejszą jest "Opowieść o Derrusie". Derrus jako jedyny żołnierz odmówił ucztowania po zdobyciu honoriońskiej twierdzy (co jest starym katheńskim zwyczajem) i stanął na warcie, bojąc się, że przepędzony wróg może wrócić. W środku nocy okazało się, że miał rację. Zdążył zaalarmować towarzyszy i uratować im życie. Na południu ballada ta jest znana jako "Opowieść o Barhandzie" i jest taka sama, poza osobą bohatera, którym jest honorioński żołnierz. Być może sama opowieść jest znacznie starsza niż wojna między dwoma potęgami

Kathen stanowi żywnościowe zaplecze dla czterech walczących z Honorionem legionów. Praktycznie każde większe miasto na południe od Campus Drax jest miastem garnizonowym. Są one podporządkowane pod zaopatrywanie armii we wszystkie potrzebne towary. Dzielnice rzemieślnicze w Drax czy Fost dają zajęcie kilkinastu tysiącom ludzi. Na odbudowanych traktach z czasów I imperium można spotkać codziennie maszerujące patrole i uzupełnienia, co czyni je najbezpieczniejszymi (poza półwyspem imeshyjskim) w całym Państwie Zakonnym.

Kardynał prowincji rezyduje w Campus Drax, stolicy prowincji, nazywanej kiedyś Draxią.