FANDOM


Lytion

Miasta i wyspy lytiońskie w 853 roku.

Lytion to prowincja państwa zakonnego Imeshii. Od północy graniczy z prowincjami Imeshii, Paridii i Zitionu. Od wschodu zaś z Kathen.

Z powodu ciepłego prądu oceanicznego z zachodniego południa, panuje tu o wiele cieplejszy klimat niż w Kathen, Lnir i Trou. Górzyste ukształtowanie gór Rabsos uniemożliwiło lytiończykom uprawę ich ziemi i zmusiło do utrzymania się z rybołóstwa i handlu.

Historia

Lytiończycy to stary naród, który już przed powstaniem I Imperium Honorionu, tworzył rozwiniętą sieć miast państw od Ytern w Imeshii po Anezę w Lytionie Południowym. Podczas I imperium lytiończycy posiadali monopol na szlakach morskich zachodu, ale po wojnach sukcesyjnych utracili go. Gdy nie udało się zjednoczyć wszystkich miast państw pod panowaniem lytiońskiego króla, na silną konkurencję wyrosły Ytern oraz miasta Lytionu Południowego. Lytiończycy zawiązali wtedy kompanie handlowe, które przy pomocy korsarzy próbowały utrzymać ich panowanie na morzu. Imeshia zdobywając Lytion zmusiła kompanie do połączenia się w jedną dużą kompanię handlową. Od tego czasu w Ikancie, Lakanos i Kaenie stacjonuje imeshyjska flota strzegąca szlaków do Shing-Tong, jak i walcząca z flotą Honorionu.

Język

Najczęściej używanym językiem jest sitrański, stary język, którym lytiończycy posługiwali się jeszcze przed I Imperium. Sitrański posiada własne pismo, już archaiczne i zastępowane powoli przez pismo honoriońskie.

W użyciu jest również honorioński dialekt zwany "lytioną", a także sitrański dialekt "Ytern".

Ubiór

Lytiończycy to naród morski, ubierający się stosownie do swojego trybu życia. Podobnie do swoich braci z południa lubią różne wzory i kolory, a od pobratymców z Ytern zapożyczają berety. Lubią mocne i długie buty oraz białe koszule z dużymi kołnierzami, a w przypadku ludzi bogatszych kryzami.

Kultura i Społeczeństwo

Od zarania dziejów lytiończycy utrzymywali się z handlu i rybołóstwa. Rolnictwo nigdy nie było na tyle silne, a najbliższe tereny nadające się pod większe uprawy znajdują się w pobliskim Driadonie.

Lytiończycy to lud kupiecki, który swoim kupieckim talentem mógłby rywalizować z caniehijczykami. Na szczęście działają na zupełnie innym obszarze Drikanu, choć kupcy lubią prowadzić dyskusje, czy sprytni caniehijczycy pokonaliby przedsiębiorczych lytiończyków.

Lytiończycy choć mieszkają dzisiaj w skłóconych ze sobą państwami, nie czują wrogości względem siebie. Traktują to nawet jako możliwość zarobku. Wiele towarów z Imeshii i Honorionu aż prosi się o przeszmuglowanie, a liczne zatoczki i małe porty nie mogą być cały czas patrolowane przez floty związane wojną.

Imeshianie starają się walczyć z przemytem na najróżniejsze sposoby, a lokalni trybuni i inkwizytorzy bacznie przyglądają się działaniom Lytiońskiej Kompanii Handlowej. Lytiończycy wiedząc, że nie są w stanie przekupić większości imeshyjskich administratorów, uciekają się do najróżniejszych sztuczek. Na ogół wystarczy, że ich statki są szybsze, a załogi znają lepiej usiany wyspami region niż flota Arcykapłanki.

Trzy główne porty to Omara, Sitra i Kaena, nazywane często trójkątem lytiońskim. Imeshyjski kardynał zarządzający prowincją rezyduje w Yknon na północy.