FANDOM


Navarash

Navarash w 853 roku, siedem lat po inwazji imeshyjskiej.

PICT0021

Jedna z wielu leśnych potyczek znanych wspólnie jako "Bitwa o Navarash" (Bitwa 17.04.2004).

DSCF0023

Starcie na polanie, podczas wojny w 846 roku (Bitwa 17.04.2004).

Navarash to nowa prowincja państwa zakonnego - jego północno wschodnia rubież. Od zachodu graniczy z Lnir i Zitionem. Od południa z Trou. Od północy przez rzekę Anfanę z Anfanem, od wschodu z Caniehem.

Historia

Navarash stał się królestwem w czasie wojen sukcesyjnych. Wtedy to Falkinia I, przewodząc barbarzyńcom z klanu Kruka, zdobyła Navarash i Canieh. Pod koniec wojny powstanie kupieckie w Canieh zmusiło ją do podpisania traktatu z Rif i przyjęcia korony Navarash z rąk kapłana Djenny. Barbarzyńcy zasymilowali się szybko z honoriońskimi osadnikami z prowincji i choć często mówili o sobie jak o pełnoprawnych barbarzyńcach (lordowie navarashyjscy nazywali siebie nawet Jarlami!) to niczym nie różnili się od rycerstwa innych królestw.

Najazd Imeshii był szybki i gwałtowny. Wielu barbarzyńców zginęło w tej wojnie i nawet wsparcie nihilitów i dzikich elfów nie pomogło w obronie królestwa. Navarash upadł, choć zakon stracił wielu templariuszy szturmując Kajvadinę. Kruki uciekły do Tamadornu, liżąc rany, a zakon przeszedł do typowej dla siebie przebudowy nowej zdobyczy.

Język

Navarashyjczycy używają tamadorńskiego i lokalnego dialektu honoriońskiego (z silnym wpływem języka barbarzyńców).

Imeshyjscy osadnicy używają zitiońskiego i imesyjskiego dialektu honoriońskiego.

Będący w ukryciu nihilici nadal kultywują własny język, choć w kontaktach z innymi starają się używać dialektu imesyjskiego nie wiedząc najczęściej komu można zaufać.

Ubiór

Ubiór zależy od narodowości. Navarashyjczycy noszą ubrania typowe dla barbarzyńców - w tym skóry i ciężkie płaszcze. Osadnicy noszą się lżej, ale również osłaniają się płaszczami, nosząc przy tym czapki i kaptury. Nihilici żyjący w Navarash porzucili zielone stroje, aby nie rzucać się w oczy i starają upodobnić się do imeshyjskich osadników.

Kultura i Społeczeństwo

Dzisiejszy Navarash to wielki plac budowy. Reperowane i budowane są nowe trakty. Wznoszone są nowe miasta. Hakennorion, nowa stolica Navarsah, gdzie rezyduje kardynał prowincji zostało wysiedlone z navarashyjczyków i zasiedlone osadnikami z półwyspu i Zitionu. Z nowowzniesionej Colonii Anfany, legion anfański wyprowadza ataki podjazdowe za rzekę, na tereny Anfanu. W zrujnowanej Kajvadinie swoją siedzibę mają prewentorzy imeshyjscy, by być jak najbliżej "obcego elementu" imperium. Nowo budowane Campus Drian to siedziba osławionego już legionu leśnego, który pilnuje granic z Caniehem i enklaw zakonu na wschodzie, wraz ze mithrilowym szlakiem.

Navarash jest miejscem intensywnego działania misyjnego zakonu. Wszędzie wznoszone są nowe katedry, a na stosach płoną niewierni. Już teraz w siedem lat po inwazji kraina zmieniła się nie do poznania, a wraz ze znikającym lasem swoje schronienie tracą lokalni nihilici i dzikie elfy. Największą trwogę wywołuje to wszystko w uchodźcach z Navarash, bo tracą wszelką nadzieję na powrót do poprzedniego stanu rzeczy. Niemniej jednak wielu jest takich, którzy utrudniają budowanie "nowego hetriońskiego świata" i dalej walczą z najeźdźcą, korzystając z faktu, że Imeshia główne siły angażuje w walkę z Honorionem.