FANDOM


Orinemherb

Herb Orinem

Orinem to dom honorioński, powstały podczas wojen sukcesyjnych. Sard V Wielki, nagrodził wtedy Orisa, prostego chłopa, nadając mu ziemie w Aladionie i prawo do założenia domu. Wedle legendy Oris miał uratować wiecznego króla przed smokiem.

Orinem należał do pomniejszych rodów, zanim władzę w wieku dwunastu lat objął Harren. Jego zdolności organizacyjne i przyjaźń wiecznego króla Findre II Taktyka, spowodowały urośnięcie domu do rangi jednego z pięciu najważniejszych w Imperium.

OrganizacjaEdit

Orinem to mały dom posiadający siedemnaście miejscowości w całym Aladionie. Każdą miejscowością rządzi "Lord", który wśród swoich wielu obowiązków ma dostarczyć oddział zbrojnych dla przywódcy domu, nazywanego księciem. Ten mieszka w posiadłości rodowej w Sard.

Każdy oddział domu posiada nazwę swojej miejscowości i dowodzi nim rycerz domu.

Wpływy i PolitykaEdit

Orinem przez większość swojej historii był domem drugorzędnym, wspierającym najczęściej dom Ardont. Wraz z przejęciem władzy przez księcia Harrena w 840 roku, sytuacja zaczęła ulegać zmianę. Młody książę rozszerzył stan posiadania z siedmiu do siedemnastu posiadłości (dwie otrzymał w darze od swojego przyjaciela, wiecznego króla Findre II Taktyka).

Reforma wojskowa i finansowa domu, pozwoliła księciu na zgromadzenie dwutysięcznej armii pod sztandarem domu. Wraz z nieudaną letnią ofensywą 847 roku, dom oficjalnie zyskał na znaczeniu, a jego przedstawiciel (najczęściej sam książę) zaczął uczestniczyć w naradach wojennych.

Plotki mówią, że pozycja Orinem byłaby jeszcze silniejsza, gdyby Findre wziął sobie za żonę siostrę Harrena, Lemmę, zamiast Rhemy Ardont.

Szybki wzrost na znaczeniu i szczególne względy wiecznego króla, sprawiły, że dom ma za wrogów Guardi i Irasi, a Ardont patrzy podejrzliwie na poczynania młodego księcia.

Taktyka i UzbrojenieEdit

Armia Orinem walczy podzielona na siedemnaście podwójnych regimentów (jeden broni posiadłości domu, gdy drugi uczestniczy w wyprawie wojennej).

Żołnierze Orinem preferują kusze i miecze jednoręczne w połączeniu z lekkimi tarczami. Walczą najczęściej w ciasnym szyku, ostrzeliwując z daleka nacierających na nich imeshian. Kolejne szeregi wycofują się po oddaniu strzału na tyły, gdzie wedle uznania dowódców ładują kolejne bełty lub zmieniają uzbrojenie na miecze i tarcze. Gdy kolumna imeshian nawiązuje walkę z piechotą Orinem, ta próbuje zmniejszyć głębokość swojej formacji. Żołnierze z tyłów przechodzą na flanki, aby okrążyć wrogi oddział.