FANDOM


Oryks

Miasta i krainy Oryksu w 853 roku.

Oryks to kraina Drikanu znajdująca się pod władzą "kalifatu Oryksu". Jest to w większości kraj pustynny, suchy, z nielicznymi miejscami gdzie można uprawiać ziemię, a przez to silnie uzależniony od żywności pochodzącej z innych krain.

Historia

Oryks zamieszkany jest przez pustynne ludy Zahrala, które osiedliły się tutaj przed powstaniem I Imperium. Region ten stał się częścią Honorionu, zaraz po jego powstaniu. Podczas wojen sukcesyjnych wybuchło tutaj powstanie wzniecone przez nową wtedy sektę Uri - wyznawców "Proroka". Choć powstanie zostało stłumione, to w wyniku inwazji orków na południe Drikanu, dom Quadam uzyskał suwerenną władzę nad Oryksem w zamian za obronę Honorionu przed przybyszami z Zolhmardu. Od tego czasu, II Imperium płaci zbożem kalifatowi w zamian za trzymanie orków po ich stronie Zolhmardu.

Krainy Oryksu

W skład Oryksu wchodzi kilka krain. Na północnym wschodzie znajduje się Koenia - pustynny region utrzymujący się z pośrednictwa handlem między krasnoludami i honoriończykami. Pustynia wielka to ogromny region piasczystej pustynii, usiany oazami. Jedyne ludzkie osiedla poza nimi znajdują się na wybrzeżach morza Spokoju i w dolinie Orry. Pustynia południowa chociaż w większosci pokryta "kamiennymi" wzgórzami" jest równie zdradliwa. Jedyne większe miasto Al-Yrik zostało wybudowane na szlaku handlowym do Honorionu. Korest to wybrzeża wciśnięte między górzyste regiony połudnowego pasma Zilarard. Znajdujące się tutaj porty handlują z nieznanymi reszcie Drikanu ludami, w tym z mitycznymi krajami Handunu i znajdującym się za Zakarionem Murande. Część szlaków do Handunu ma prowadzić również poprzez usiany dolinami Kardastan, o którym mówi się, że w każdej dolinie można spotkać inny naród mówiący innym językiem.

Kalifat Oryksu

Kalifat Oryksu jest rządzony przez były honorioński dom Quadam, z miasta Kon. Każdy kalif jest najwyższym zwierzchnikiem wiary proroka i przechowuje oryginał świętych pism w meczecie "założycieli" wewnątrz pałacu Quadam. Kalif rządzi poprzez sieć sędziów i wezyrów zarządzających regionami Oryksu.

Wiara Proroka

Wiara proroka jest głównym wyznaniem w Oryksie. Wszyscy jej niewyznający muszą opłacać podatek innowiercy i mieć pozwolenie od sędziego lub wezyra na wychowanie dzieci w swojej wierze. Świątynie proroka nazywane są meczetami, a kapłani imamami. Każdy wierny musi chociaż raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Pabry - świętego miasta wyznawców proroka. Ponoć sam prorok został tam pochowany, chociaż duża część wyznawców traktuje to jako bajkę dla dzieci.

Wiara w proroka jest również głęboko podzielona na sekty:

  • Sekta główna - Quadam
  • Sekta pustynna - Uri
  • Sekta honoriońska - Keza

Język

Mieszkańcy Oryksu posługują się różnymi językami. Dominujący w kalifacie zahralczycy mówią we własnej ojczystej mowie, spokrewnionej z pochodzącym z Dragai językiem kuluńskim. Tak jak on jest językiem szorstkim, do tego silnie zróżnicowanym pod względem dialektów. Wiele z nich jest niepiśmiennych i używanych przez małe społeczności pustynnych nomadów.

Na tle całego Oryksu wyróżnia się region Karadastanu, gdzie niemal w każdej dolinie można usłyszeć inna mowę. Karadastańczycy uważają swój górzysty kraj za kolebkę wszystkich ludzi, czym tłumaczą wielość języków i kultur.

Ubiór

Mieszkańcy kalifatu ubierają się w jasne i długie szaty, przy tym niezwykle lekkie i zwiewne (szczególnie cenią sobie jedwab). Z powodu silnego słońca codziennością są również okrycia głowy, a wśród kobiet chusty (jak nakazuje wiara w proroka).

Żołnierze Oryksu nie noszą ciężkich zbroi, które w tym klimacie przynosiłyby więcej szkody niż pożytku.

Kultura i Społeczeństwo

Pomimo restrykcyjnych praw religijnych i w zależności od społeczności - ostracyzmu wobec innowierców, Kalifat stoi na wysokim poziomie rozwoju. Niemal połowa mieszkańców potrafi czytać i pisać, w każdym większym mieście działa szkoła i biblioteka. Największe mogą pochwalić się uniwersytetami, posiadającymi manuskrypty z czasów Starych Wojen, pierwsze ludzkie dzieła z miast państw Dragai, czy pierwszego królestwa honorionów na północy.

Pozycja kobiet jest o wiele gorsza niż w reszcie Drikanu. Wiara w proroka dosyć precyzyjnie ustala ich miejsce i "zadania" jakie mają spełniać wobec mężczyzn. W zamian są chronione prawnie, a w razie rozwodu lub zdrady małżeńskiej mogą przejąć majątek partnera i wyznaczyć mężczyznę ze swojego rodu, który tym majątkiem będzie za nią zarządzał.

Tak jak Honorion czy Imeshia, tak i Kalifat jest tyglem wielu narodów i kultur, a waśnie między nimi doprowadzały już nieraz do wojen domowych. W czasach I Imperium, kalifat był podzielony aż na pięć prowincji. Dziś obecni władcy jak i ludność nadal używają tego podziału. "Wielki Kalif Oryksu", zarządza z Kon, za pomocą pięciu wezyrów (każdy na czele jednej z krain Oryksu). Ci mają pod sobą poszczególnych sędziów, rządzących miastami i plemionami, żyjącymi w kalifacie. Oddzielnie istnieje struktura religijna. Imamowie wybierani są przez swoje społeczności. Jest to jednak tylko teoria. Żaden imam nie sprawuje urzędu bez zgody sędziego, a władzę dogmatyczną sprawuje sam Kalif. Wszyscy odstępcy od obowiązującej interpretacji świętej księgi (czyli inne sekty niż Quadam i tolerowana wśród nomadów Uri) są karani śmiercią.

Ciekawostki

  • Mały zretconował Oryks, czyniąc go oddzielnym państwem w świecie gry. Chciał otrzymać pełnoprawny arabski świat. Wcześniej Oryks należał do Honorionu.
  • Handun, z którym handluje Oryks to odpowiednik Indii w świecie "Zardzewiałego Topora".