FANDOM


Pomorze Spokoju

Miasta Pomorza Spokoju.

Pomorze Spokoju to prowincja II Imperium Honorionu. Od wschodu od kalifatu Oryksu odziela je rzeka Orra, zaś od Trou na północy rzeka Tespia. Od południa graniczy z honoriońską prowincją Aladionu, zaś od zachodu z prowincjami Akseninu i Kathen Południowego.

Poza dorzeczami Orry i Tespii, Pomorze Spokoju jest regionem suchym. Choć na zachodzie, przy granicy z Akseninem (w rejonie Trebintu) rozwija się rolnictwo, to jednak rybołóstwo morskie i rzeczne pozostają głównymi sposobami na wyżywienie prowincji. Jedyne duże miasto w głębii lądu - Kist zostało zbudowane jako garnizon dla sił strzegących traktów i dróg przecinających prowincję. Pomorze Spokoju utrzymuje się z handlu z Caniehem (szczególnie port handlowy w Otunie) i z Trou (przeprawa rzeczna w Rebunii). Namiestnik Pomorza urzęduje w Nolah Kida, bazie morskiej floty północnej, której jest admirałem.

Język

W prowincji dominuje aldioński i caniehijski dialekt honoriońskiego, choć w Rebunii używa się dialektu z Trou, a w Trebincie akseninskiego.

Ubiór

Pomorze Spokoju znajduje się jakby na granicy z Caniehem, jeśli chodzi o ubiór. Mieszkańcy z powodów swoich kontaktów z zamorskim królestwem, starają się połączyć lekki ubiór południa z kupieckim (miejskim) ubiorem północy. Często można spotkać caniehijskie noże, szczególnie wśród rezydentów caniehijskich gildii kupieckich.

Kultura i Społeczeństwo

Pomorze Spokoju nigdy nie stanowiło spójnej całości. Zasiedlone jest przez kolonistów z całego Imperium i koloniści starają się kultywować kulturę swoich przodków.

Silne kontakty z północą, szczególnie w miastach spowodowały wymieszanie się kultury honoriońskiej z caniehijską. Wielu kupców osiedla się tutaj i próbuje zbić fortunę na pośrednictwie handlu między północą i południem. Jest to tym bardziej łatwe, ponieważ to właśnie przez Pomorze Spokoju przechodzą obecnie jedyne szlaki handlowe. Alternatywne katheńskie i lytiońskie "zablokowane" są (za wyjątkiem przemytu) przez wojnę w Spalonych Ziemiach.