FANDOM


P9280009

Biedny rycerz. W tle bicykle - niezwykły wynalazek krasnoludzki.

Rycerstwo (zwane również szlachtą) jest to kasta wojowników, sprawująca rządy w feudalnych królestwach w świecie "Kronik Drikanu". Rycerz w zależności od królestwa, tytułu, władzy i stopnia pokrewieństwa z władcą może posiadać od małego kawałka ziemi po całą prowincję danego państwa. Ta ziemia jest jego źródłem dochodu, dzięki któremu jest w stanie zapłacić za wojenny ekwipunek i szkolenie. W razie wojny lub powstania, senior rycerza może wezwać go do stanięcia do walki. Rycerz zobowiązany jest również do wystawienia oddziału zbrojnych, którgo wielkość jest zależna od możliwości finansowych szlachcica.

Prawodastwo

Rycerstwo to zazwyczaj stan zamknięty dla osób niebędącymi potomkami rycerzy. Zdaża się jednak, że w wyniku zasług wojennych lub cywilnych, król odznacza szczęśliwca tytułem rycerza. Kobiety rzadko lub nigdy nie zostają rycerzami, choć ich dzieci posiadają prawa rycerskie.

Przywileje

W większości królestw rycerze uzyskują pewne korzyści:

  • Prawo do posiadania ziemi - rycerze są jedynymi poza królem i niektórymi organizacjami religijnymi, którzy mają prawo posiadać ziemię.
  • Prawa sądowe - w większości królestw rycerz posiadający ziemie ma prawo do sądzenia spraw i zatargów, które miały miejsce na jego terenie.
  • Prawo herbu - tylko rycerstwo ma prawo posiadać własne herby.
  • Prawo do posiadania drużyny - rycerz ma prawo rekrutować własny oddział zbrojny.
  • Prawo celne - rycerz ma prawo do pobierania podatków, od tych, którzy podróżują przez jego ziemię.

Obowiązki

Rycerz ma pewne obowiązki wobec swojego seniora:

  • Obowiązek wojenny - rycerz musi stawić się na wojnę wraz z ustaloną liczbą zbrojnych.
  • Obowiązek sądowy - rycerz musi podporządkować się wyrokom sądowym swojego seniora w sprawach, w których stronami są rycerze.
  • Obowiązek podatkowy - rycerz musi płacić podatek władcy.
  • Obowiązek wiary - rycerz musi opiekować się świątyniami na swoim terenie.

Rycerstwo w Drikanie

W Drikanie wszystkie królestwa posiadają własne stany rycerskie.

Anfan

W Anfanie rycerze z Connachtu i Tullmoru, choć posiadają różne tytuły (rycerz dla Connachtu i "pan" dla Tullmoru) i pochodzenie (koloniści honoriońscy dla Connachtu i nihilici dla Tullmoru), posiadają te same prawa i obowiązki.

Canieh

W Caniehu, rycerstwo jest zmarginalizowane, a miasta i ich mieszkańcy dążą do odebrania im praw i ziemi.

Honorion

W Honorionie rycerze skupiają się wokół swoich domów szlacheckich , które działają jak organizacje wojskowe.

Imeshia

W Imeshii za stan rycerski można uznać "trybunów" i "paladynów".

Kemock

W zależności od regionu Kemock'u, szlachta ma różne wpływy. Im bardziej na wschód, tym bardziej ona maleje zastępowana przez nihilitów.