FANDOM


52

Ramazjanie utrzymują szyk pomimo okrążenia przez Imeshię (LARP "Spalone Ziemie" 2005). Spalone ziemie, 847 rok po upadku I Imperium.

49

Ramazja (w głębi z lewej) i Imeshia (z prawej) w szykach bojowych. Spalone Ziemie, 847 rok (LARP 2005)

Szyk inaczej zwany "formacją" to podstawowe pojęcie taktyczne na LARP "Zardzewiały Topór". Zasady walki ZT, wymuszają na grupach większych niż sześć osób przyjęcie pewnych założeń taktycznych, aby móc wygrywać starcia, szczególnie z silniejszym i liczebniejszym wrogiem.

Zwarta formacjaEdit

Zwarty szyk, lub formacja występuje wówczas, gdy wojownicy z jednej drużyny walczą oddaleni od siebie na odległość ramienia. Formacja taka jest dobra gdy walczy się ze słabozorganizowanym wrogiem. Zazwyczaj występuje w dwóch odmianach:

  • Jednolita koncentracja - oddział tworzy jedną, zwartą grupę
  • Flanki - oddział tworzy dwie lub kilka grup/pododdziałów walczących niezależnie.

Luźna formacjaEdit

Dobra podczas walk w lasach. Luźna formacja występuje, gdy walczący wojownicy działają niezależnie od siebie. Stosowana głównie przez grupy źle zorganizowane, potwory, orki, nieumarłych. Luźna formacja choć wymaga o wiele większej liczebności, pozwala łatwiej działać większej grupie, bez potrzeby układania przemyślnych planów bojowych.

Tarcze kontra łukiEdit

Tarcze, jako jedyny środek obrony przed łukami i inną bronią zasięgową, powinny znajdować się zawsze na przedzie formacji i osłaniać swój oddział przed łukami. Częstą wariacją zwartej formacji jest tzw. wężyk, w którym jeden, lub dwóch tarczowników idzie z przodu, a za nimi podąża reszta oddziału.

Łuki świetnie radzą sobie ze zwartą formacją, ponieważ tworzący ją wojownicy mają o wiele mniejszą swobodę ruchu i mogą nie być w stanie uniknąć lecącej strzały.

ZaczepianieEdit

By złąmać formację wroga, często wykorzystywani są harcownicy. Ich zadaniem jest odłączyć się od własnej formacji, okrążenie przeciwnika i nękanie jego tyłów, zabierając część uwagi. Jeżeli oddział z którym walczy harcownik jest słabo zorganizowany, może udać mu sie wyciągnąć i związać walką kilku przeciwników, pozwalając głównym siłom zatakować łatwiejszy cel. Harcownik nie ma w interesie walczyć z wrogiem, ale wyciągnąć go jak najdalej i możliwie pokrzyżować mu plany walki.

OkrążanieEdit

Jeżeli formacja wroga jest silna i zwarta, nie należy odpowiadać tym samym (chyba, że jest się jeszcze silniejszym, ma się bardziej liczny i zdyscyplinowany oddział). Taką formację można rozbroić okrążając ją. Oddział okrążany może bronić się na dwa sposobu:

  • wycofując się do miejsca, gdzie nie da się go okrążyć (przesmyku, ściany, zarośli)
  • uderzając w sam środek okrążających licząc na ich rozbicie

RóżnorodnośćEdit

Walka w szyku wymaga zastosowania różnych rodzajów broni. Zasadą jest, że główny trzon grupy powinni stanowić tarczownicy, chronący przed strzałami i stanowiący pierwszą linię. Łucznicy i wojownicy z długimi mieczami stanowią harcowników i starają się rozbić formację wroga. Włócznicy i wojownicy z bronią dwuręczną chronią flanki grupy i trzymają na dystans harcowników.