FANDOM


Tamadorn

Tamadorn w roku 853.

Tamadarn to królestwo leżące na krańcu Drikanu, graniczące z Kemockiem na południu, Anfanem na zachodzie i górami Zilarard na wschodzie.

Historia

Tamadorn był zawsze domeną klanów. Klany rządziły nim od czasów Starych Wojen i nawet I Imperium Honorionu i horda "Czerwonej Ręki" nie były w stanie podbić tych ziem. W czasie wojen sukcesyjnych Falkinia oswobodzona przez klan Niedźwiedzia w imperialnym mieście Sard, powróciła na północ i objęła przywództwo nad klanem Kruka, próbując zająć Canieh i Navarash.

Ostatnio Tamadornem wstrząsnęły dwie inwazje. Pierwsza orków w 846 roku, których część zamiast atakować Kemock ruszyła na północ ku domenom klanów. Druga, która nastąpiła w 847, to pojawinie się ramazjan, którzy na swojej drodze na południe nie omieszkali spalić kilkadziesiąt osiedli wraz z mieszkańcami.

Krajobraz

Kraj bardzo górzysty, co powoduje, że niewiele jest miejsca do uprawy roli. Życie tam jest ciężkie, często trzeba walczyć o przetrwanie, więc większość ludzi wyznaje wiarę w Boga Wojny - Devartisa. Zamieszkałe głównie przez koczownicze klany barbarzyńców (jak ich zwą „cywilizowani” ludzie). Zajmują się głównie hodowlą bydła i zbieractwem, a ci żyjący nad morzem również rybactwem.. Odziewają się głownie w skóry zwierząt, gdyż o nie najłatwiej, poza tym dobrze chronią przed srogą zimą. Tamadornczycy są narodem bardzo walecznym, co za każdym razem potwierdzają, gdyż bardzo często toczą walki z orkami oraz ze sobą nawzajem. W Kemocku i okolicach znani są ze swojego barbarzyńskiego szału - gdy barbarzyńca wpadnie w furię zdarzało się, że cały oddział doskonale uzbrojonych i wytrenowanych wojowników nie dawał mu rady.

Język

Tamadorńczycy, jako jeden z niewielu ludów w Drikanie, używają własnego języka - tamadorńskiego, zwanego również Nordlang - "mową północy". To język szorstki, pełen twardych głosek, którego niektóre słowa mogą składać się z wielu sylab i być niezwykle długie.

Ubiór

Tamadorńczycy ubierają się w skóry i futra, a ciężki klimat nie sprzyja noszeniu lekkich tkanin.

Rządy klanów

Dla każdego Tamadarnczyka najważniejszy jest klan, który stanowi jego rodzinę. W klanie wszyscy dorośli (a więc powyżej 15. roku życia) mają obowiązek walki jeżeli zajdzie potrzeba. Od małego są przyzwyczajani do walki, bólu i śmierci. Głową klanu jest najstarszy i najmądrzejszy wojownik (przyjmujący tytuł "Jarla"), gdyż Ci barbarzyńcy dobrze wiedzą, że życie w Tamadarnie jest zbyt ciężkie, aby klanem mógł kierować zapalczywy młodzik.

Tamadarn nie posiada ani stolicy ani armii, klany żyją na swoich ziemiach, czasem toczą ze sobą wojny, czasem współpracują, ale są zbyt dumne, aby się zjednoczyć i stworzyć jeden organizm państwowy. Raz na cztery lata wodzowie wszystkich klanów udają się do wyroczni Devartisa w Ragnie, aby złożyć mu krwawą ofiarę i wysłuchać jego woli z ust Najwyższego Kapłana. Tam też wybierany jest "Wódz wszystkich klanów pod niebiosami, Wysoki Król Ragny" (nazywany potocznie wysokim królem). Pełni on swój tytuł dożywotnio i ma prawo objąć przywództwem dowolną wyprawę wojenną lub obronę ziem klanów.

Niektórzy członkowie klanów żyjących na terenie Tamadarnu wysyłani są w świat. Zazwyczaj zaciągają się do zaciężnych armii - gdyż są oni niezmiernie potężnymi i zręcznymi wojownikami. Tworzone są nawet całe zaciężne armie barbarzyńców, jednakże są oni niezwykli drogimi najemnikami ze względu na ich niesamowitą wartość bojową. Powiadają, że jeżeli kiedyś klany połączą się to zagłada czeka wszystkie królestwa w Drikanie, na szczęście prawdopodobnie nigdy do tego nie dojdzie.

Obecnie spośród niezliczonej rzeszy klanów najważniejsze są:

  • Klan Foki - najlepsi żeglarze wśród klanów
  • Klan Jastrzębia - najlepsi zwiadowcy wśród klanów
  • Klan Jelenia - strażnicy wyroczni w Ragnie
  • Klan Kruka - władcy Navarash, do dzisiaj nie mogący się otrząsnąć po utracie swoich ziem na zachodzie
  • Klan Niedżwiedzia - przyjaciele Hirionów, pałają żądzą zemsty na Imeshii
  • Klan Wilka - klan najemników

Nihilici północy - Galoskowie

Południowy Tamadorn zajmuje częściowo las należący do Galosków, jednego z nihilickich odłamów. Galoskowie nazywanie są najbardziej leśnymi spośród barbarzyńców i najbardziej barbarzyńskimi spośród nihilitów. Rządzi nimi Książę-Jarl, a sami Galoskowie wyznają Devartisa, łącząc jego atrybuty z atrybutami Dagona. Choć nie mają żadnych praw w Ragnie, wysyłają poselstwo do świętego miasta Tamadornu, aby poświadczyć swoją lojalność wysokiemu królowi.