FANDOM


Trou

Miasta Trou


Trou to mała kraina znajdująca się między Imeshią, a Honorionem.

Język

Trouański dialekt honoriońskiego, jest niezwykle trudny do nauczenia, z powodu licznych przenikających się wpływów z północy i południa. Na granicach używane są również dialekty z Imeshii i Honorionu, co tworzy niezwykłą "pigułkę" zachodniej części Drikanu.

Ubiór

Większość trouańczyków nosi się skromnie, a kapłani Djenny i Nasturii chodzą prawie zawsze w kapturach i w zależności od upodobania zamaskowani.

Kultura i Społeczeństwo

Z powodu zarazy nieumarłych z przed kilku wieków większość ludności Trou mieszka w osadach - enklawach życia na martwych pustkowiach, które niegdyś stanowiły lasy i pola Trou. Dziś fauna i flora jest uboga w tej krainie co wpływa na wierzenia sławiące boginie natury Djennę i Nasturii.

Osady są centrami większych plemion i rodów. Pomniejsze rody są sprzymierzeńcami silniejszych. Osadami rządzą naczelnicy toczący ze sobą wojny nazywane "Vendettami", stąd sojusze bywają nietrwałe i zmienne. Mimo okresowych waśni najwyższą władzę sprawuje coroczny wiec naczelników plemion i rodów. Trou nie posiada scentralizowaniej władzy (ta upadła podczas zarazy, gdy ostatni król Trou został zjedzony żywcem przez nieumarłych).

Kapłani spotykają się również na corocznym wiecu i wybierają Radę z głównym kapłanem Dejenny i Nasturii. Zadaniem Rady jest rozstrzyganie sporów lub wskazywanie sposobu ich rozstrzygnięcia. Jednym ze sposobów jest Vendetta będąca wyegzekwowaniem prawa po decyzji Rady. Decyzje jakie podejmują na wiecu kapłani są przekazywane ludności przez bardów. Kapłani cieszą się szacunkiem i budzą respekt. Dzięki kultywowanym od wieków praktykom szamańskim posiadają moce, o których rzadko kto wspomina, a jeśli już coś musi na ten temat wspomnieć to to robi to szeptem i z lękiem.

Miasta Trou

  • Agenst
  • Keran
  • Kregum
  • Lorinne
  • Rif
  • Tozza
  • Trokan
  • Walma