FANDOM


Zition

Miasta Zitionu w 853 roku.

Zition jest prowincją państwa Zakonnego Imeshii. Graniczy z Paridią od zachodu, Kathen i Lytionem od południa, Lnir i Navarashem od wschodu.

Historia

Zition to kraj zamków i wiosek, gęsto zaludniony, w którym lasy, dawno temu ustąpiły miejsca polom uprawnym. Zition był pierwszą zdobyczą imeshian po opanowaniu swojego półwyspu. Wcześniej rządziła nim honoriońska dynasita ardonteuszy, wywodząca się od Ardo I Wielkiego, który podczas wojen sukcesyjnych zdobył Zition, Lnir i Paridię. Choć utracił później Lnir, udało mu się utrzymać inne zdobycze. Ostatnim królem Zitionu był Garth III Taktyk, który pod Daernoff zatrzymał najazd Zakonu. Chociaż był geniuszem wojennym, nie mógł jednak mierzyć się z mocami samej arcykapłanki, która w kolejnych bitwach w Zitionie pokonała armię królestwa. Ardonteusze zbiegli do Honorionu, gdzie jako dom Ardont nadal marzą o powrocie do chwały.

Język

Używany jest tutaj lokalny dialekt honoriońskiego.

Ubiór

Chłopstwo i biedniejsze mieszczaństwo nosi stroje proste i niedrogie. Popularne są czapki i kapelusze.

Bogate mieszczaństwo nosi stroje podobne do tych z Ytern. W ostatnich latach popularność zdobywają berety, tutaj ozdabiane w pióra.

Paladyni i Trybuni noszą bogato zdobione napierśniki i bogato zdobione szaty wraz z naszytymi herbami swoich rodzin.

Kultura i Społeczeństwo

Największym miastem prowincji, jak i jej stolicą jest Tyree, miasto w którym przecinają się wszystkie szlaki w imperium imeshyjskim. Tyree jest tak duże, że niektórzy twierdzą, że jest największym miastem pod panowaniem arcykapłanki. Dowodem na to ma być niemal czterdzieści katedr w mieście.

Inne miasta Zitionu to:

  • Campus Nist
  • Campus Olian
  • Korian
  • Nolidan
  • Tiquema

Zition posiada stosunkowo dużą liczbę paladynów i trybunów. Częściowo jest to związane ze szlachtą, która nawet w czasach królestwa była dość dużą grupą społeczną, jak i z powodu dużej gęztości zaludnienia, która sprawia, że jadąc cały dzień przez Zition można trafić na kilka wiosek i katedr po drodze.

Z powodu dużej liczby ludności, Zition poza Kathen jest ulubionym miejscem rekrutacji legionów. Nosi też miano "Akseninu Północy", choć mieszka tu o wiele mniej ludzi niż na południu.

Ciekawostki

  • Wymowa nazwy Tyree to "Tajri".