FANDOM


Zolhmard, nazywany jest również "Niecywilizowanymi Pustkowiami". Razem z Drikanem tworzą jeden kontynent. Prawdopodobnie zamieszkują go barbarzyńskie plemiona ludzi, orków i goblinoidów (tych drugich i trzecich w dużej ilości). Nikomu z żyjących nie udało się opisać lub skartografować Zolhmard, dlatego też wszelkie jego wyobrażenia na mapach są wytworem artystycznym autorów.